خالبرداری

 نمایش:
خالبرداری

خالبرداری و برداشتن لک های صورت یکی از روش های نوین درمانی است و بسیاری از افراد برای زیباتر شدن اقدام به برداشتن خال هایشان می کنند.

( ۱۴۰۱/۰۶/۲۳)

۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | 1663142865