دریافت نوبت

ساعت مراجعه تقریبی بوده و بیشترین زمان معطلی تا یک ساعت می‌باشد.