جوانسازی پوست صورت

جوانسازی پوست صورت با ویواسه (VIVACE)

جوانسازی پوست صورت با ویواسه (VIVACE)

جوانسازی پوست صورت با ویواسه (VIVACE) جوانسازی پوست صورت   با ویواسه (VIVACE)، در سیستم فرکشنال RF سوزنی, سوزنهایی با ضخامت میکرونی وارد ناحیه درم شده, سپس انرژی RF به سطح سوزن اعمال میشود. دستگاه جوانسازی فرکشنال RF وسیله ای ایده آل برای بازسازی پوست می باشد.با اعمال انرژی RF در عمق مورد نظر, نتای…

جشنواره لیزر فول بادی