خالبرداری با لیزر در کرج

خالبرداری

خالبرداری در کرج

خالبرداری در کرج خال شایع ترین و متداول ترین ضایعه پوستی است. در واقع نوعی تومور پوستی است که از سلول هایی به نام ملانوییت (سلول رنگ دانه ای) ساخته می شود.سلول های ملانوییت، سلول های سازنده ی رنگ دانه ی پوست هستند که به صورت پراکنده در پوست وجود دارند. گاهی اوقات در کنار هم و به صورت گروهی جمع می ش…