متخصص تزریق چربی

تزریق چربی

تزریق چربی صورت

تزریق چربی صورت تزریق چربی صورت چگونه انجام می شود؟ اصلا چرا باید به صورت چربی تزریق کرد و این کار با چه هدفی صورت می گیرد و چه مزایایی برای ما دارد؟ آیا در صورت تزریق چربی به صورت ما شاهد عوارضی در بلند مدت و یا در کوتاه مدت خواهیم بود یا خیر؟ برای درک بهتر این موضوع لازم است که به شما اشاره کنیم …