مراحل خالبرداری در کرج

خالبرداری

خالبرداری

خالبرداری در کرج خال شایع ترین و متداول ترین ضایعه ی پوستی است. در واقع یک جور تومور پوستی است که از سلول هایی به نام ملانوییت (سلول رنگ دانه ای) ساخته می شود.سلول های ملانوییت، سلول های سازنده ی رنگ دانه ی پوست هستند که به صورت پراکنده در پوست وجود دارند.گاهی اوقات در کنار هم و به صورت گروهی جمع م…

جشنواره لیزر فول بادی