فیشیال

فیشیال

فیشیال پوست

فیشیال پوست فیشیال پوست به معنای پاک سازی و لایه برداری عمیق پوست می باشد. آبرسانی عمیق به سطح پوست پاک سازی و لایه برداری عمیق پوست سالم سازی پوست خارج نمودن مواد مضر از منافذ پوست فیشیال به معنای پاک سازی و لایه برداری عمیق پوست می باشد .این تکنیک با آبرسانی عمقی به سطح پوست آن را تغذیه کرده و مو…

جشنواره لیزر فول بادی