میکرونیدلینگ پوست در کرج

میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ پوست

میکرونیدلینگ پوست میکرونیدلینگ دستگاهی است که توسط یک قلم که در سر آن سوزن های ریزی قرارگرفته است و ده ها حفره ی نازک روی سطح خارجی پوست ایجاد می کند. درمان جای سوختگی بستن منافذ باز درمان لک پوستی رفع چین و چروک میکرونیدلینگ دستگاهی است که توسط یک قلم که در سر آن سوزن های ریزی قرارگرفته است و ده ه…

قیمت لیزر